Sơ đồ Mindmap tóm tắt quy trình quy định

Là hệ thống liệt kê tóm tắt các quy trình, quy đinh, timeline,... thành sơ đồ Mindmap. Được tạo ra để các phòng ban, cá nhân có thể dễ dàng truy cập, tra cứu, kiểm tra các quy trình, quy định. Chủ động hơn trong việc truyền thông quy trình, đào tạo
Update mới nhất ngày 28/02/2018

Tiếp tục

Chọn phòng ban

Triển khai - bảo trì

Đang phát triển

Dịch vụ khách hàng

Đang phát triển

Thông tin

Website được phát triển để sử dụng nội bộ, không được public nội dung lên bất kỳ phương tiện truyền thông nào.

Mọi thắc mắc, đóng góp ý kiến xin liên hệ:
Đinh Trung Khánh
Điện thoại & zalo: 0911567268
Facebook: Khánh Đinh